เบอร์โทร-จุดรับตั๋ว

ต้องการติดต่อสอบถามรถทัวร์พรพิริยะทัวร์ สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ด้านล่าง หรือ ต้องการรับตั๋วเมื่อทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ทำได้เช่นกัน

เบอร์โทร/จุดรับตั๋วพรพิริยะทัวร์

เบอร์โทรติดต่อ บ.ทัวร์ หรือ ต้องการับตั๋วจริงเมื่อทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์พรพิริยะทัวร์ ติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ด้านล่าง

พรพิริยะทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น1 ช่อง A1 และ 44
โทร 02-9362939 , 02-9363554
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์
โทร 054-621400
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์
โทร 054-218199
จุดจอด อ.สอง จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์
โทร 054-593848
เบอร์โทร/จุดรับตั๋วพรพิริยะทัวร์