พรพิริยะทัวร์

พรพิริยะทัวร์ รถทัวร์ร่วม บขส. เส้นทาง กรุงเทพ (หมอชิต2) ไป จังหวัด ลำปาง แพร่ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ สามารถเลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินสะดวกที่ 7-11 / บัตรเครดิต / พร้อมเพย์ / สแกนจ่าย QR-Code / แอป K+

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –

จุดจอดรถทัวร์พรพิริยะทัวร์จากระบบจองตั๋วออนไลน์

ทางเราได้ค้นจุดจอดรถทัวร์จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ พรพิริยะทัวร์ แสดงข้อมูลจุดจอดรถ หากใครที่ต้องการเดินทางไปยังจุดจอดดังกล่าว สามารถจองตั๋วออนไลน์ได้.

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, ต.แม่คำมี, รร.ร้องกวางอนุสรณ์, อ.สอง, บขส. แพร่, เกาะคา, บขส. ลำปาง

เที่ยวรถพรพิริยะทัวร์จากระบบออนไลน์

จากการค้นหาเที่ยวรถพรพิริยะทัวร์จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วชนิดรถ
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.แม่คำมี จ.แพร่
09:00 น.17:10 ป.1491รถทัวร์
20:30 น.04:40 +1dVIP573รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด รร.ร้องกวางอนุสรณ์ จ.แพร่
09:00 น.17:15 ป.1491รถทัวร์
20:30 น.04:45 +1dVIP573รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.สอง จ.แพร่
09:00 น.17:20 ป.1510รถทัวร์
20:30 น.04:50 +1dVIP594รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. แพร่ จ.แพร่
09:00 น.16:00 ป.1468รถทัวร์
20:30 น.03:30 +1dVIP546รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – เกาะคา จ.ลำปาง
20:40 น.04:40 +1dป.1511รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง
20:40 น.05:10 +1dป.1511รถทัวร์
จุดจอด ต.แม่คำมี จ.แพร่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
08:10 น.16:20 ป.1491รถทัวร์
19:10 น.03:20 +1dVIP573รถทัวร์
จุดจอด รร.ร้องกวางอนุสรณ์ จ.แพร่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
08:10 น.16:20 ป.1491รถทัวร์
19:10 น.03:20 +1dVIP573รถทัวร์
จุดจอด อ.สอง จ.แพร่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
08:00 น.16:20 ป.1510รถทัวร์
19:00 น.03:20 +1dVIP594รถทัวร์
บขส. แพร่ จ.แพร่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
09:15 น.16:20 ป.1468รถทัวร์
20:30 น.03:20 +1dVIP546รถทัวร์
บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
08:30 น.17:00 +1dป.1511รถทัวร์
20:20 น.04:50 +1dป.1511รถทัวร์

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

เบอร์โทร-จุดรับตั๋ว

ต้องการติดต่อสอบถามรถทัวร์พรพิริยะทัวร์ สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ด้านล่าง หรือ ต้องการรับตั๋วเมื่อทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ทำได้เช่นกัน

เบอร์โทร/จุดรับตั๋วพรพิริยะทัวร์

เบอร์โทรติดต่อ บ.ทัวร์ หรือ ต้องการับตั๋วจริงเมื่อทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์พรพิริยะทัวร์ ติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ด้านล่าง

พรพิริยะทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น1 ช่อง A1 และ 44
โทร 02-9362939 , 02-9363554
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์
โทร 054-621400
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์
โทร 054-218199
จุดจอด อ.สอง จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์
โทร 054-593848
เบอร์โทร/จุดรับตั๋วพรพิริยะทัวร์

ตารางเดินรถออนไลน์

ภาพเที่ยวรถทัวร์พรพิริยะทัวร์

ทางเราได้ค้นหาเที่ยวรถทัวร์พรพิริยะทัวร์ เพื่อเป็นตัวอย่างแสดงตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกดังนี้

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถพรพิริยะทัวร์ ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 2566

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.แม่คำมี จ.แพร่

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด รร.ร้องกวางอนุสรณ์ จ.แพร่

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.สอง จ.แพร่

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. แพร่ จ.แพร่

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – เกาะคา จ.ลำปาง

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง

จุดจอด ต.แม่คำมี จ.แพร่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด รร.ร้องกวางอนุสรณ์ จ.แพร่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.สอง จ.แพร่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

บขส. แพร่ จ.แพร่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ